Adli muayeneye getirilen şahsı hastaneden kaçırmak istediler