’Varlığım ,Türk varlığına armağan olsun

Türkler ,çok eski çağlardan beri belli kutsalları olan asil bir millettir. İnandığı kutsal değerlere olan saygısından dolayı onların maneviyatında kendi içlerinde sözleşirler ve asla geri dönmemek üzere ant içerler.
Türk devlet töresinde ant içmek yaygın bir gelenektir. İçmek, gerçek anlamda yapılan bir eylemdir. Göçebe yaşamda düşmanlara karşı varlığını korumak adına iki Türk bir araya geldi mi,  ki yazı henüz yaygın değil,töre gereği sözlü anlaşma yapılır ve sosyal yaşam bu antlara göre devam ettirilirmiş.
Çamçak denilen bir kaba kımız konulur, kılıçlar çekilerek anlaşmaya dahil olan herkesin bileklerinden üç damla kan damlatılır ve ortak hareket için kutsalın üzerine ant denilen bu içeceği içerlermiş. Bu seremoniye de ant içme töreni derlermiş.
Savaşçılar kardeş bildiği yol arkadaşını yarıda bırakmayacağından dolayı yeminine sadık kalmışlardır. Bu ant, bir çeşit motivasyondur. Savaşçı bir millet ancak kutsal değerler etrafında bir arada durarak ve yüksek motivasyonu sağlayarak zafere ulaşabilir.
Ta eskilerden beri sürdüre geldiğimiz bu ant içme seremonisi halen devam etmektedir. Asker ocaklarında acemi erler toplu olarak yemin ederler. Çeşitli meslek kuruluşlarının kendilerine göre antları vardır içtikleri: Hipokrat yemini, eczacılık yemini, devlet memurlarının stajyerlikten sonra yaptıkları yeminler ,milletvekili yeminleri.vs.vs… Hepsi göreve sadakat ,vatana bağlılık ,insani değerlerde yücelik gibi erdemler üzerine topu olarak sağlanan bir çeşit motivasyondur.
Bir de bazı sosyal ve siyasi oluşumların ritüelleri olan yeminler vardır. Çeşitli el işaretleri yapılarak yapılan antlar. Hepsi birlikte hareket edileceğinden ,verilen  sözden dönmeyeceğinden gibi kutsallar adı geçirilerek birlikte içilen anttır.Bu da bir çeşit motivasyondur.
Danıştayın tabiriyle aidiyet duygusunu arttıran bir çeşit motivasyon olan ve maalesef 5 yıl önce kaldırılan ‘’Andımız ;aslında yarınlarımızı şekillendirecek olan Kürşad soylu ,Hoca Ahmet Yesevi terbiyeli,Sultan Alparslan dualı,Fatih gibi ideali yüksek , Asım’ın nesli diyebileceğimiz ve kimsenin olmadığı yerde ben varım şuuruyla hareket eden ve bunun için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘e söz veren bireylerin hep birlikte, varlıklarını Türk varlığına armağan etmelerinden başka bir şey değildi.
Zaten ant içmek, ta eskiden beri Türk varlığını korumak adına yapılan bir eylemdir.  Kürşad Türk ili töresi yaşasın diye ant içerek kırk kişiyle destan yazdı.
Demirci dağlarında Kaymakam İbrahim Ethem Bey’in akıncılarla birlikte  gavur öldürmek üzerine içtikleri andla bu topraklarda destanlar yazıldı. Mustafa Kemal Atatürk ,Türk Milleti var olsun diye cepheden cepheye, zaferden zafere bağımsız Türk Milleti andıyla  koştu.

Ertuğrul Dursun Önkuzu’dan ,Çakıroğlu Fırat’a ;Ömer Halisdemir’den Fethi Sekin’e şehadete bir gül bahçesine girercesine gidenler ,Alllah’a,bayrağa, antlarından dolayı  varlıklarını Türk varlıklarına armağan etmediler mi?
O zaman bizler ,aşk ile haykırmaya devam edeceğiz:
‘’Ey büyük Atatürk,
Açtığın yolda ,gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
23 Kasım 2018
İsmail Kıran

YORUM EKLE