Bilboard karmaşasına son nokta Büyükşehir’den Çok Önemli Açıklama geldi

Manisa medyasında bazı gazete ve internet sitelerinde haber olarak yansıyan ilçe belediyelerin ilanlarının Büyükşehir ekipleri tarafından zorbalık ve hukuk dışı bir uygulama ile toplatıldığına dair çıkan haberler ve spekülasyon ifadelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilan ve reklam materyallerinin kullanımı ile ilgili açıklaması gecikmedi.

Bilboard karmaşasına son nokta Büyükşehir’den Çok Önemli Açıklama geldi

 Manisa İli dahilinde ilan ve reklam materyallerinin kullanımı, değerlendirilmesi, bu konudaki yetkilerin kullanılmasını düzenleyen İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde düzenlenen ve uygulamaya yön verecek olan Kent Estetiği Kurulu; bu kurulun kuruluş şeklini belirleyen Kent Estetiği Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik henüz yürürlüğe girmediği için oluşturulamamıştır.

Söz konusu kurul oluşmadığı içindir ki, belirtilen konularda Manisa Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin; kurulla ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlayacak Kent Estetiği Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Sayıştay görüşüyle ancak uygulamaya konabileceğinden ve henüz bu görüş elimizde olmadığından uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır.

Bunun yanında, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Belediyesi sınırları içerisindeki ilan ve reklam materyallerinin hepsi Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup, mülkiyet hakkına müdahale teşkil edecek uygulamaların hukuki olmadığı açıktır. Kaldı ki buralardaki uygulamalar evvelden beri devam etmekte olup, Belediyemiz tarafından kullanılan tasarrufların tamamı, hukuka uygun idare anlayışıyla 5216 sayılı Kanun ve diğer genel hükümlere göre yürütülmüştür.

Buna mukabil, ilçe belediye başkanlıklarının, hukuki usul ve esaslardan uzak bir şekilde mülkiyeti ve tasarruf yetkisi Büyükşehir Belediyesinde olan ilan ve reklam materyallerine yaptıkları engellemeler, herhangi bir idari işleme dayanmamaktadır. Ayrıca, Belediyemize de bir başvuruları olmamıştır.

Hukuka saygılı idarenin gereği olarak, kamu kurumlarının uygulamaları hukuka uygun idari işlemler tesis edilerek, tesis edilen işlemlerin de muhataplarına bildirilerek hayata geçirilmesi zorunludur. Bu yapılmadan belediyemizin sorumluluğunda ve mülkiyetinde bulunan materyallere müdahale ediliyor olması en basit deyimiyle hukuk tanımazlıktır ve asıl hukuksuzluk budur.

Bunun yanında, haberde mevcut firma olarak geçen firma daha önce Manisa Belediyesinin iştirakinin açmış olduğu Reklam Amaçlı Kent Mobilyalarının Kiraya Verilmesi ihalesini 2007 yılında almış olup, ihale süresi sonunda elindeki reklam materyallerinin tamamını belediyemize teslim etmiştir. Aynı yerler için yine Manisa Belediyesince açılan ihaleyi de aynı firma almış olup, 1 Temmuz 2013 tarihinde akdedilen noter onaylı sözleşmenin süresi 2 yıllıktır. 2 yıllık sürenin bitim tarihi olan 1 Temmuz 2015 tarihinde ise sona ermiştir. Belirtilen reklam materyallerindeki tasarruf yetkisi de, hem mülkiyet hakkının belediyemizde olması hem de sözleşmenin tarafı olması hasebiyle Belediyemize geçmiştir. Bu durum sözleşme ile de kiralayan firmanın kira süresinin bitiminde kiraladığı kent mobilyalarının tümünü eksiksiz, sağlam ve tam olarak Belediyemize teslim etmek zorunda olduğu şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, mevcut firmanın materyalleri ilçe belediyelerine teslim etmesi hukuken yok hükmünde olup, o belediyeler açısından hak doğurucu bir sonuç yaratması mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2015, 04:21
YORUM EKLE